• Antiek
  • Klassieke kunst
  • Toegepaste kunst
  • Klassiek design

© 2018 Antiekpodium – Ontwerp, beeldmateriaal en teksten op de website vallen onder het copyright van Antiekpodium. Beeldmateriaal geplaatst bij producten is beschermd door het copyright van de individuele verkopers. Het is verboden foto’s en tekst te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Antiekpodium en/of individuele verkopers.

 

Notice and take down procedure

Alle informatie op de website van Antiekpodium wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal – tekst of beeld – aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij Antiekpodium een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Om een verzoek snel te kunnen afhandelen, verzoeken wij u om ons te informeren over de naam van de rechthebbende, een bewijs dat u gemachtigd bent namens de rechthebbende op te treden en bewijsstukken en schriftelijke onderbouwing aan te leveren van het vermeende inbreuk op rechten. Indien Antiekpodium uw verzoek gegrond acht, zal zij het bedoelde materiaal verwijderen. Het verwijderen van materiaal impliceert niet dat Antiekpodium enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig onrechtmatig handelen.

Betreft vermeend inbreuk materiaal – tekst of beeld – in relatie tot door individuele verkopers geadverteerde producten, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de individuele verkoper.

In andere gevallen verzoeken wij u klachten via info@antiekpodium.nl kenbaar te maken.