• Antiek
  • Klassieke kunst
  • Toegepaste kunst
  • Klassiek design

Disclaimer- vrijwaring

Antiekpodium biedt verkopers van antiek, klassieke kunst en toegepaste kunst een betaalde ruimte aan om hun aanbod te presenteren. Deze verkopers zijn verantwoordelijk voor de begeleidende tekst en kwalificatie van de producten en het daarbij behorend copyright van het beeldmateriaal (zie verder Copyright).

Antiekpodium garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze website, noch staat zij garant voor enige door de aanbieder van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van de Antiekpodium website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie.

Eventuele klachten handelt u af met de verkoper.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Antiekpodium niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Antiekpodium aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website.

Links naar andere websites

Op deze site treft u links aan naar andere websites. Antiekpodium is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden – indien aanwezig – van de website die u bezoekt.