• Antiek
  • Klassieke kunst
  • Toegepaste kunst
  • Klassiek design

Fotografie. Moment en kunst

Moderne tijd en techniek vragen om een andere definiëring van antiek als het om fotografie gaat. Algemeen aanvaard is dat fotografie van voor 1960 als antiek gekwalificeerd mag worden. Fotografie kent haar eigen genres: fine art, conceptueel, abstract, documentaire, modern, photorealism, landschap, architectuur, portretfotografie, naaktfotografie en natuurfotografie. Stijlen en stromingen volgen elkaar snel op. En dat is niet verwonderlijk voor zo’n jonge kunst.